In het voorjaar 2001 is er vanuit kinderboerderij 't Brinkie gestart met de inzameling van allerlei buitenlands geld.
Door de MKZ crisis kwamen er geen bezoekers op de kinderboerderij, negen maanden erna ging de euro in werking, zodat inzameling van marken,pesetas,schillingen al lucratief bleek.Immers in de komende jaren zou je al die munten en biljetten toch niet meer gebruiken in vakantielanden. Het inzamelpunt in de Amsterdamse Poort via een heus offerblok werd gedeeld met de kollega kinderboerderijen Bijlmerweide en Gliphoeve.
In januari 2002 begon de euro en is er ook actief meegedaan aan de landelijke inzameling van al dit "oude geld ". Maar vanuit 't Brinkie is de actie toen doorgegaan. Tot en met 2004 kregen beide andere kiboe's ook nog steeds een gedeelte. Totdat eind december 2004 de tsunami kwam. Vanaf januari 2005 kwamen er ook inzamelbussen overal in Amsterdam te staan. Van de opbrengst ging de helft van projecten voor kinderen in Sri Lanka die de dupe waren geworden hiervan.: twee speeltuintjes bij een schooltje in Kalutara en Kuliyapitiya en mede sponsoring van de herbouw van weeshuis Gurukulam aan de oostkust. In 2007 kwam hier het project Umang bij : een zorgboerderij voor meervoudig gehandicapte kinderen uit weeshuis Bal Anand (zie www.stichtingbalanand.nl ) die dit weeshuis bij 18 jarige leeftijd moeten verlaten en dan of in een staatsinstelling of op straat terecht kwamen. Nu wordt hen een menswaardiger bestaan in het vooruitzicht gesteld. In 2010 kwam de opbrengst gedurende een aantal weken geheel ten goede aan slachtoffers van rampen voor Haïti en Pakistan en in 2011 voor Japan en de Hoorn van Afrika (Giro 555) . Terwijl daarnaast nog bijdragen gingen naar een project in Laos en het Morgensterziekenhuis in Zimbabwe (via Nederland Helpt).

In de uitzending van Nederland Helpt (24 nov, 2011) van de EO was er een filmpje te zien van de Muntenactie.
Om het filmpje te bekijken klik hier

"Ook bedankje voor allerlei vaste afnemers van kilo's munten naar allerlei landen ( de vaste "dollargirls", vaste afnemers voor munten naar Canada en Australie enz.) en speciaal voor "Patrick Molema uit Venlo "die als een engel uit de hemel in Amsterdam is neergedaald en via zijn hele netwerken in 2011 en 2012 honderden (!!) kilo's munten en honderden biljetten uit meer dan honderd landen heeft "uit"gezet . In die twee jaar heeft hij in zijn eentje gezorgd voor zo'n 35 duizend van de 58 duizend euro !

Deze inzameling van allerlei buitenlandse munten en biljetten vindt reeds plaats vanaf 1 april 2001 vanuit kinderboerderij 't Brinkie in Gaasperdam (Amsterdam-Zuidoost). Sinds de tsunami is de helft van de opbrengst bestemd voor Kinderboerderij 't Brinkie. De andere helft gaat naar kinderprojecten aan de andere kant van de wereld in Sri Lanka en India. Meer informatie hierover vind je onder het kopje 'projecten'.

Door de netto opbrengsten in 2011 (33.129,=) en 2012 (25.296) staat de Thermometer op een totaal bedrag rond de twee honderd vijftig duizend euro!

Daarvan gingen :

In totaal 115.000,= naar kinderboerderij 't Brinkie ( 2001-2012)

Kinderboerderijen Bijlmerweide en Gliphoeve : 7.500,= (2001-2004)

Projecten op Sri Lanka : na de tsunami 32.000,= (2004-2007)
Umang, de zorgboerderij gehandicapte kinderen bij Mumbai (India): 63.000,=

Rampgebieden Haïti, Pakistan, Japan en de Hoorn van Afrika : 19.500 ( in 2010-2011)

Stichting Antar Makassarstraat (kinderproject) : 600,= (2011-2012)

Inloophuis kinder kankerpatiënten Nieuw Vennep ( 450,=)

Kinderziekenhuis in Mozambique nav. TV uitzending Nederland Helpt: 1500,= (2001)

Z! (kerstontbijt op 2e kerstdag)en Dalozenkrant
( 1000,= december 2012)

Kinderboerderijen in Amsterdam 8.300,= ( waarvan de Buiktuin 1.432,= in 2011/12), de Pijp ( 1.444,= in 2011/12) de Strohalm/Sloterpark (922,= in 2011/12) en alle anderen (ongeveer) vier honderd euro in 2011/12: Amstelveen, Bijlmerweide, de Bokkesprong, Diemen, Dierencapel, Diereneiland, Gliphoeve, Uylenburg, de Werf, Westerpark, Nieuw Bos en Lommer en Zimmerhoeve .

Opbrengst van deze actie gaat enerzijds naar een zorgboerderij voor gehandicapte kinderen in India en anderzijds naar zoveel mogelijk kinderboerderijen in Amsterdam .Vanaf 2011 wordt geprobeerd deze zoveel mogelijk bij de inzameling te betrekken, zodat er ook bij een eventueel wegvallen van de "ToonBankperspectief blijft bestaan voor de toekomst van de actie.

Naast een bepaalde bijdrage aan kinderboerderij 't Brinkie van waaruit de actie officieel plaats vindt hebben steeds meer kinderboerderijen aangegeven actief hieraan mee te willen doen:

In Zuidoost: de Bijlmerweide en Gliphoeve
In Oost : de Werf in Watergraafsmeer
In West : Nieuw Bos en Lommer
In Nieuw West : de Strhalm en Sloterpark
In Zuid : de Pijp
In Noord: de Buiktuin .

Al het geld dat – na vereurotisering – bij deze kinderboerderijen binnen komt , krijgen zij voor honderd procent op hun rekeningnummer gestort. En daarnaast. nog eens een/derde uit de inzamelbussen bij hen in de buurt .

Tenslotte krijgen álle kinerboerderijen een bepaald basis bedrag dat in de afgelopen twee jaar twee honderd euro per jaar bedroeg.
In 2010 en 2011 is de afspraak gemaakt dat bij grote rampen waar Giro 55 was betrokken gedurende een bepaalde tijd (bijvoorbeeld een maand) ál het geld dat in álle inzamelbussen binnen komt naar betreffende rampgebieden gaa

In 2010 is er in totaal

27.000 euro opgehaald!Het geld wat is binnengehaald is op de volgende wijze verdeeld:

3000 euro tnv. 555 Haiti
(waarvan twee duizend verdubbeld door regering!)

5.555,55 euro tnv. 555 Pakistan

1000 euro 999 Stichting Vluchteling voor slachtoffers Pakistanramp

11.000 euro tnv. Stichting Bal Anand tbv. project Umang zorgboerderij


5000 euro tbv. projecten op kinderboerderij 't Brinkie
(o.a. viering Brinkie's verjaardag)


ongeveer 1500 euro tbv. onkosten
(stalling bakfiets, OV, flyers, posters e.d.)


Om de opbrengst per locatie te bekijken klik 'hier'

Voor het overzicht uit welke landen klik 'hier'