Voor het 20e jaar gaan we dit jaar via zo'n 90 Brinkie(inzamel)bussen allerlei soorten buitenlandse (alsook oude gulden)munten en biljetten inzamelen voor verschillende Goede Doelen. Ondanks de Corona is het in het afgelopen jaar tóch nog weer gelukt om 25 duizend euro bij elkaar te scharrelen. Zowel voor projecten in Amsterdam en omgeving( zestien kinderboerderijen, de Z Daklozenkrant e.a. ) Brazilië (favela in Belo Horizonte) Ghana (Bokemei school in Accra) en India (zorgboerderij Umang ). Alsook voor de vluchtelingen (met name de kinderen ) op Lesbos. In 2020 hebben we bovendien voor de 10e keer sinds 2005 een gedeelte van de opbrengst kunnen overmaken op Giro 555 tbv. De slachtoffers in Beiroet.

In 2021 blijven we genoemde projecten 'trouw'. Hoewel wij – meer dan in de afgelopen jaren – een groter beroep doen op deze projecten zélf méé te doen aan de inzameling van genoemde vreemde valuta.

Onder het hoofdstuk OPBRENGST is al duidelijk te zien dat sommige kinderboerderijen zélf actief mee doen aan deze inzameling waaruit dan ook de verschillen te zien zijn tussen kinderboerderijen die alléén een basis bedrag van honderd euro in 2020 hebben gekregen en kinderboerderijen die drie keer of zelfs vier en een half keer zoveel hebben gekregen uit 'eigen inzameling '. . Het basisbedrag ( honderd euro)ontvangen zij uit de inzamelbussen uit hun buurt en de bedragen daarboven op uit vijf en zeventig procent van wat zij zélf hebben ingezameld. Dat Kinderboerderij 't Brinkie als rechtspersoon van waaruit Muntenactie deze acties organiseert, in het afgelopen jaar duizend euro méér dan in de afgelopen jaren( drie en een half duizend euro) heeft ontvangen, heeft te maken met de Corona waardoor de 'normale 'inkomsten behoorlijk gekelderd zijn. Dat we de Z Amsterdamse Straatkrant haar jaarlijkse bijdrage hebben kunnen geven , hebben we te danken aan de Lost&Found van zowel de Gemeente Amsterdam als die van het GVB e.a. , aangevuld met een gedeelte van de opbrengst uit de Kringloop winkel DE LOCATIE in Noord.

Sinds 2006 heeft Muntenactie een relatie met de Zorgboerderij voor meervoudig gehandicapte kinderen van de Stichting Bal Anand in Mumbai. Vooral in de beginfase waren de jaarlijkse bijdragen een behoorlijke steun om daar een perfecte voorziening te kunnen maken. Inmiddels staat daar de thermometer op meer dan 95 duizend euro, MEDE DANKZIJ INZET VAN BETROKKENEN zelf . Zo hebben Bal Anand Aanhangers in het afgelopen jaar méér dan één derde zélf opgebracht. En zorgt een van hen voor de jaarlijkse 'vereurotisering 'van de Duitse pfennigen en marken ( in 2020 een bedrag van meer dan duizend euro) .Nu de totaalstand op 95.270,= is het voornemen om in de komende jaren de 'TON VOOR UMANG ' te halen wel héél dichtbij ! Oók de vrijwilligers van de Stichting Bokemei ( na zeven jaar staat de teller op 60,665,=!) hebben zich in het afgelopen jaar méér dan ooit van hun actieve kant laten zien door zowel álle Brinkie(inzamel)bussen in WEST als een gedeelte in het CENTRUM 'te beheren'.. Door zowel publiciteit rondom die inzamelbussen te maken (via flyers, posters, artikelen in allerlei media) alsook door één keer per kwartaal deze bussen te legen. Ongeveer de helft van de netto opbrengst hiervan gaat dan ook naar hún Internationale School in Accra. Deze actieve deelname biedt tevens perspectief voor de Toekomst !
Jammer dat die betrokkenheid van Stichting pater René (mijn oud collega ) in Born in het afgelopen jaar 'vanwege de Corona' niet van de grond is gekomen. Maar positief dat de vrijwilligers van organisaties BecauseWeCarry en Movement on the Ground , die SUPER actief zijn voor de vluchtelingen op de kampen Kara Tepe en Moria ook hun netwerken informeren over de mogelijkheid via Muntenactie allerlei overbodige vreemde valuta te laten vereurotiseren. Via BWC staat de totaal Teller sinds 2016 op 1.375,= . En sinds afgelopen jaar staat er ook een inzamelbus op het kantoor van MOTG in de Aambeeldstraat in Noord die afgelopen jaar 325,= heeft opgebracht. "Hebt u thuis nog muntenman, biljetten vrouw, breng ze gauw..marken, pesetas, schillingen van Amsterdam tot Millingen "zingt de Muntenman sinds 1 april 2001. Tot eind mei kunnen de pesetas nog vereurotiseerd worden. Daarna nog kilo prijs. Maw..allerlei soorten vreemde valuta alsook gulden munten en biljetten blijven welkom. Ook (g!)oud en zilver en euromuntjes .. Meer over de Muntenactie in voorgaande jaren hierOok in het komende jaar gaan we weer proberen via de Brinkie(inzamel)bussen zoveel mogelijk buitenlandse (alsook oude Nederlandse gulden)munten en biljetten bij elkaar te scharrelen.
In het afgelopen jaar 2019 is het zelfs gelukt eenzelfde bedrag als in 2018 te vereurotiseren. Ook dit nieuwe jaar 2020 gaan we via de meer dan zeventig 70 Brinkie(inzamel)bussen in Amsterdam
en omgeving (van Amstelveen t.m. Weesp) alsook in
Leiden en Utrecht (zie Locaties) en Post.nl zoveel mogelijk
buitenlandse (alsook oude gulden)munten en biljetten
bij elkaar te scharrelen . In het afgelopen jaar 2019 is met een bedrag
van 33.500,= euro de HALF MILJOEN sinds het begin 2001 voor de
onder OPBRENGST genoemde Goede Doelen bereikt !
Waarvoor aan alle schenkers Hartelijke Dank !!

Because We Carry | Movement on The Ground | Stichting Balanand |
Stichting Bokemei | Z! de Amsterdamse Straatkrant

Evenals in de afgelopen jaren proberen we in het komende jaar weer
uit te komen op rond de tien duizend euro voor de 17 kinderboerde-
rijen in AMSTERDAM en omgeving alsook de projecten van
Z!deAmsterdamse Krant, de Stichting Regenbooggroep
(m.n. Het Inloophuis in de Bilderdijkstraat )en het Inloophuis
voor Amsterdamse Daklozen in het Koffiehuis in de Haarlmmer-
straat ( zie de donaties onder OPBRENGST). Voor de kinderboerderijen geldt een basis bedrag van twee honderd euro uit de Brinkie(inzamel) bussen die in hun directe buurt staan en waarvoor ook door die betreffende kiboe's publiciteit wordt gemakat. Met als 'bonus 'een extra bedrag van wat zij zélf inzamelen (zie de verschillen in de lijst onder OPBRENGST).

Ook de in de afgelopen jaren 'geadopteerde 'kinderprojecten in
BRASIL(in een favela in Belo Horizonte t.b.v opleidingen voor
jongeren zoals voorheen gesponsord door mijn oud kollega René
die in 2016 onverwachts is overleden ) in INDIA ( zorgboerderij
Umang, in 2006 gestart ten bate van meervoudig gehandicapte kin-
deren door Stichting Welzijn Kinderen van Bal Anandalsook in GHANA ( Internationale School in Accra , in 2014 begonnen door de www.bokemei.nl ) staan in 2020 weer op de prioriteitenlijst voor de tweede Tien Duizend euro. Daarbij proberen we via de VerenigingSmaragd, waarbij onze Bussenschilder Bert Bronkhorst nauwe relaties heeft ook het kindertehuis Kasih Karunia ( dat in 2019 haar eerste donatie van duizend euro kreeg )
een kleine ondersteuning te geven (www.verenigingsmaragd.nl )

En zoals bekend hebben de vrijwilligers van www.becausewecarry.nl aan de Muntenman vanaf 2016 een zódanige inspiratie gegeven, dat ook deze organisatie die zich zo gewéldig inzet voor acties en activiteiten voor de vluchtelingen op Lesbos hopelijk weer mag rekenen op de derde Tien Duizend euro. Naast BecauseWeCarry is ook haar partner www.movementontheground.nl al jaren actief op zowel Lesbos alsook Samos. Sinds deze februari 2020 staat op haar kantoor in het Student Hotel in Amsterdam Noord ( adres: ..........toe te voegen op LOCATIES onder NOORD) de 91e Brinkie(inzamel)bus speciaal voor hún activiteiten en acties (zie foto hierboven 863 ).Deze organisatie zal ook dit jaar mee profiteren van de euro's die dit jaar binnen komen .


Meer over de Muntenactie in voorgaande jaren hier

Ook in het komende jaar gaan we weer proberen via de Brinkie(inzamel)bussen zoveel mogelijk buitenlandse (alsook oude Nederlandse gulden)munten en biljetten bij elkaar te scharrelen. In het afgelopen jaar 2018 is het zelfs gelukt eenzelfde bedrag als in 2017 te vereurotiseren zónder de extra'tjes die we bij gelegenheid van de benoeming tot Amsterdammer van het Jaar op in januari 2017 van allerlei kanten binnen kregen..Maar liefst 42 duizend euro , terwijl we jaren lang de slogan van 'honderd euro per dag 'al een optimaal bedrag vonden .. "Voor de verkiezing kreeg u van mij altijd de restant MUNTEN van mijn buitenlandse reizen "hoor ik nog iemand zeggen , "maar vanaf nu krijgt u voor al uw goede doelen ook de BILJETTEN .."In navolging van de af gelopen jaren streven we ook in 2019 naar : Ongeveer tien duizend euro voor de KINDERBOERDERIJEN in Amsterdam, waarbij we ervan uit gaan dat ongeveer twee honderd euro komt uit de inzamelbussen uit de buurt(en) van zo'n kinderboerderij, aangevuld met 100% van wat een kinderboerderij zélf inzamelt.. De KINDERPROJECTEN in BRASIL ( opleiding jongeren in een favela in Belo Horizonte ) GHANA ( de Internationale School van de Stichting Bokemei in Accra) en INDIA ( Zorgboerderij Umang van de Stichting Bal Anand) . Eveneens rond de tien duizend euro. Activiteiten (én ontbijtjes) ten bate van kinderen van de Vluchtelingen op LESBOS op Kara Tepe en Moria via de Toppers van BECAUSE WE CARRY een soortgelijk bedrag. En – zoals al járen – bij grote rampen voor GIRO555 PROJECTEN . Waarbij we er ook dit jaar weer vanuit gaan dat de via allerlei Amsterdamse instellingen (GVB, Gem. A'dam e.a. ) binnen gekomen 'gevonden voorwerpen' in de vorm van vreemde valuta ten goede komen aan de daklozen in Amsterdam.

Inclusief de donatie bij gelegenheid van de benoeming van de Muntenman 2016 van 1.500,= alsook een donatie van 375,= door Pelgrimshoeve heeft de Muntenactie in 2017 uit allerlei vreemde valuta twee en veertig duizend euro opgebracht. Een nieuw record vanaf 2001. Onder het hoofdstuk OPBRENGST staat op een A4tje zowel per Brinkie(inzamel)bus alsook per project aangegeven waar dit geld vandaan is gekomen alsook waar het naar toe is gegaan. Ook in het komende jaar proberen we eenzelfde indeling aan te houden als in de afgelopen jaren. Allereerst zamelen we geld in voor de 16 kinderboerderijen in Amsterdam en omgeving. Per kinderboerderij een basis bedrag van 200,= euro vermeerderd met 100% van wat een kiboe zélf heeft ingezameld . Voor de kinderprojecten in Brasil(favela in Belo Horizonte) Ghana ( Highschool van de Stichting BoKeMei in Accra: zie foto 1) en India ( zorgboerderij Umang van de Stichting Bal Anand) hopen we weer dezelfde bedragen over te kunnen maken als in 2016/2017. En voor de vluchtelingen ( met name op Lesbos via Because We Carry) gáán we ook dit jaar weer voor een soortgelijk bedrag als 2017. Tenslotte bij elkaar een paar duizend euro voor de Z Daklozenkrant en de opvang van daklozen in Amsterdam via de Stichting Regenboog(project Bilderdijkstraat) en de Volksbond (Haarlemmerstraat) En bij grote rampen – meestal via Giro 555 – proberen we gedurende enkele weken een paar dui- zend euro voor het getroffen gebied bij elkaar te inzamelen


Nu we in de afgelopen jaren bij elkaar rond de dertig duizend euro uit allerlei buitenlands geld e.a. hebben binnen gekregen, gáán we in 2016 in grote lijnen voor DRIE GOEDE DOELEN:

1. De zestien kinderboerderijen in Amsterdam en omgeving die allemaal twee honderd euro ontvangen , aangevuld met honderd procent van wat zij zélf inzamelen

2. Kinderprojecten in 'verweggistanlanden' De Highschool van de Stichting BoKeMei in Ghana zie www.bokemei.nl, de zorgboerderij Umang voor meervoudig gehandicapte kids in India zie www.balanand.nl alsook een project in een favela in Belo Horizonte (Brasil)voor ondersteuning van oudere kinderen in het voetspoor van mijn oud-kollega René Bucks die in 2016 plotseling is overleden

3. Projecten voor vluchtelingen in en buiten Amsterdam.Enerzijds (vooral kinder) activiteiten gerund door vrijwilligers in Amsterdam ; anderzijds elders op de wereld zoals bijv. Because We Carry ( opLesbos) en Family on an Action ( in 2016 in Calais , Idomeinie,Mosul e.d.

4. Daarnaast tenslotte bepaalde bedragen voor sponsoring van
Z Daklozenkrant , een project als St. Antar in de Makassarstraat ( vreemde valuta bij hun jaarlijkse straatcollectes ) e.d.

    Bij eventuele grote rampen gaat gedurende een bepaalde periode (bijna) de gehele opbrengst ( meestal via Giro 555) naar betreffende calamiteitsgebied. tbv. hongersnood in Zuid-Soedan e.a. 8 x 555,= is 4.440,= in de periode 7 maart-15 april j.l. overgemaakt

    Naast de ongeveer 75 inzamelplekken, bestaat ook de mogelijkheid het geld op te sturen naar Brinkie's Muntenactie, Meerkerkdreef 27 1106 GZ A'dam; 020-6965346 Portokosten retour indien rek.nr. Vermeld. ( Via Post.nl tot aan tien kilo 6,95).


Volg de Muntenactie ook via Facebook:
www.facebook.com/Muntenactie

De Stichting BoKeMei die in Amsterdam gevestigd is, is al meer dan
twaalf jaar actief in een achterbuurt in Accra. Zij heeft daar een
schooltje gesticht , waar zij nu een verdieping op wil zetten,
zodat ook de tieners aldaar een voortgezet onderwijsprogramaa
kunne gaan volgen. Deze verdieping gaat ongeveer 54 duizend
euro kosten. In de komende periode willen we met onze "muntenactie "
hen hierbij ondersteunen.

Hiernaast een foto van de High school in aanbouw zoals die wordt uitgevoerd door de Stichting Bokemei in Accra.
Inmiddels is er vanaf januari j.l. acht duizend voor dit project uit de 'Muntenactie 'over gemaakt.


Vanaf het voorjaar van 2001 zamelt Brinkie allerlei buitenlandse munten en biljetten in. Aanvankelijk gaat de opbrengst naar Brinkie en twee andere kinderboerderijen in A'dam Zuid-Oost: Gliphoeve en Bijlmerweide. Maar na de tsunami eind 2004 wordt besloten dat een deel naar kinderprojecten gaat in Sri Lanka (2005-2007) en Umang in India (2007-heden). In totaal hebben de Brinkiebussen zo'n 170 duizend euro in bijna negen jaar netto opgeleverd. Zorgboerderij Umang wordt begin 2010 -mede dankzij ongeveer dertig duizend euro uit deze muntenactie- geopend voor de eerste twintig kinderen. Later moet dit worden uitgebreid naar zestig plekken. Van de jaarlijkse opbrengt van ongeveer vijftien duizend euro is een/derde bestemd voor 't Brinkie en twee/derde voor Umang

In totaal hebben de Brinkiebussen ongeveer een kwart miljoen euro opgebracht. Vanaf begin 2011 proberen we ook zoveel mogelijk kinderboerderijen in Amsterdam, Amstelveen en Diemen bij deze actie te betrekken.
Alle kilo's munten en alle biljetten die op een kinderboerderij binnen komt die heeft aangegeven actief aan deze inzamelingsactie mee te doen , komen – na vereurotisering – voor honderd procent aan deze betreffende kinderboerderij ten goede.
Daarnaast krijgt zij ook nog één derde van de inhoud van de door haar geadopteerde Brinkiebus(sen) in de buurt. In de afgelopen jaren zien we daar het resultaat al van bij kinderboerderijen de Buiktuin in Noord ( met een adoptiebus bij Albert Heijn op het Buikslotermeerplein) en de Pijp in Zuid( met adoptiebussen bij de supermarkten van Albert Heijn op het Cornelis Troostplein, de Stadhouderskade en de Maasstraat en de Co-operatie in de eerste Jan Steenstraat) . Begin dit jaar is ook kinderboerderij de Werf ( met een adoptiebus bij Albert Heijn in Watergraafsmeer) actief gestart met deze inzameling.
Omdat de leuze is dat de actie voor "kinderboerderijen in Amsterdam e.o. is "- zie foto elders – krijgen álle kinderboerderijen in principe een vastgesteld bedrag per jaar. In 2011 en 2012 was dat twee honderd euro per jaar.
In 2010 en 2011 ging bij grote rampen een tevoren afgesproken termijn (bijvoorbeeld een maand) de opbrengst van álle inzamelbussen – meestal via Giro 555 – volledig naar het betreffende rampgebied
Aanvankelijk in 2001 gestart op kinderboerderij 't Brinkie , is deze inzamelingsactie inmiddels steeds breder geworden. In de periode 2011 tot en met 2004 ging "het volle pond "naar déze kinderboerderij (minus een gedeelte voor de Bijlmerweide en Gliphoeve),
Begin 2011 is de afspraak gemaakt dat er een bedrag van drie duizend euro aan 'Brinkie toe zou vallen bij een opbrengst van 13.500,= Waaraan gekoppeld dat alles wat daarboven zou komen voor één derde ook aan haar zou toevallen.
Inmiddels ligt er een nieuw voorstel waarbij deze drie duizend euro gegarandeerd blijft. Daarboven op komt dan een zelfde basisbedrag wat ook alle andere kiboe's krijgen ( in de afgelopen jaren twee honderd euro) vermeerderd met honderd procent vand at gene wat op 't Brinkie zelf binnen komt (exclusief dat via Post.nl) alsook eén derde van de twee adoptiebussen in Gein (bij C1000) en Reigersbos ( bij bakker Jongejans). Achtergrond hiervan is dat ook steeds meer andere kinderboerderijen in hun eigen buurt actief gaan worden (mede gepusht door de honderd procent van wat zij zél binnenhalen). Alsook doordat het externe netwerk dat vooral het werk bij de "vereurotisering "verzorgt ( Patrick c.s.) dit met name doet voor Umang, de zorgboerderij voor gehandicapte kinderen in India ( "dit circuti is bereid wat extra's te doen voor zo'n project in India ").

Kindertehuis UMANG voor gehandicapten in Mumbai (Bombay) in India is een begeleid wonen project inclusief een zorgboerderij voor oudere meervoudig gehandicapte kinderen uit weeshuis Bal Anand die op hun 18 jarige leeftijd dit weeshuis moeten verlaten en anders in een staatsinstelling of op straat terecht waren gekomen. Via een collectief van ouders in Nederland die kinderen van Bal Anand hebben geadopteerd is de stichting Bal Anand opgericht om ook deze niet-geadopteerde kinderen een menswaardiger bestaan te geven. Via deze zorgboerderij kunnen ook zij gedeeltelijk in hun levensonderhoud voorzien. Meer informatie over Umang vind je op de website van stichting Bal Anand.

www.stichtingbalaland.nl