Ook in het komende jaar gaan we weer proberen via de Brinkie(inzamel)bussen zoveel mogelijk buitenlandse (alsook oude Nederlandse gulden)munten en biljetten bij elkaar te scharrelen. In het afgelopen jaar 2018 is het zelfs gelukt eenzelfde bedrag als in 2017 te vereurotiseren zónder de extra'tjes die we bij gelegenheid van de benoeming tot Amsterdammer van het Jaar op in januari 2017 van allerlei kanten binnen kregen..Maar liefst 42 duizend euro , terwijl we jaren lang de slogan van 'honderd euro per dag 'al een optimaal bedrag vonden .. "Voor de verkiezing kreeg u van mij altijd de restant MUNTEN van mijn buitenlandse reizen "hoor ik nog iemand zeggen , "maar vanaf nu krijgt u voor al uw goede doelen ook de BILJETTEN .."In navolging van de af gelopen jaren streven we ook in 2019 naar : Ongeveer tien duizend euro voor de KINDERBOERDERIJEN in Amsterdam, waarbij we ervan uit gaan dat ongeveer twee honderd euro komt uit de inzamelbussen uit de buurt(en) van zo'n kinderboerderij, aangevuld met 100% van wat een kinderboerderij zélf inzamelt.. De KINDERPROJECTEN in BRASIL ( opleiding jongeren in een favela in Belo Horizonte ) GHANA ( de Internationale School van de Stichting Bokemei in Accra) en INDIA ( Zorgboerderij Umang van de Stichting Bal Anand) . Eveneens rond de tien duizend euro. Activiteiten (én ontbijtjes) ten bate van kinderen van de Vluchtelingen op LESBOS op Kara Tepe en Moria via de Toppers van BECAUSE WE CARRY een soortgelijk bedrag. En – zoals al járen – bij grote rampen voor GIRO555 PROJECTEN . Waarbij we er ook dit jaar weer vanuit gaan dat de via allerlei Amsterdamse instellingen (GVB, Gem. A'dam e.a. ) binnen gekomen 'gevonden voorwerpen' in de vorm van vreemde valuta ten goede komen aan de daklozen in Amsterdam.

Inclusief de donatie bij gelegenheid van de benoeming van de Muntenman 2016 van 1.500,= alsook een donatie van 375,= door Pelgrimshoeve heeft de Muntenactie in 2017 uit allerlei vreemde valuta twee en veertig duizend euro opgebracht. Een nieuw record vanaf 2001. Onder het hoofdstuk OPBRENGST staat op een A4tje zowel per Brinkie(inzamel)bus alsook per project aangegeven waar dit geld vandaan is gekomen alsook waar het naar toe is gegaan. Ook in het komende jaar proberen we eenzelfde indeling aan te houden als in de afgelopen jaren. Allereerst zamelen we geld in voor de 16 kinderboerderijen in Amsterdam en omgeving. Per kinderboerderij een basis bedrag van 200,= euro vermeerderd met 100% van wat een kiboe zélf heeft ingezameld . Voor de kinderprojecten in Brasil(favela in Belo Horizonte) Ghana ( Highschool van de Stichting BoKeMei in Accra: zie foto 1) en India ( zorgboerderij Umang van de Stichting Bal Anand) hopen we weer dezelfde bedragen over te kunnen maken als in 2016/2017. En voor de vluchtelingen ( met name op Lesbos via Because We Carry) gáán we ook dit jaar weer voor een soortgelijk bedrag als 2017. Tenslotte bij elkaar een paar duizend euro voor de Z Daklozenkrant en de opvang van daklozen in Amsterdam via de Stichting Regenboog(project Bilderdijkstraat) en de Volksbond (Haarlemmerstraat) En bij grote rampen – meestal via Giro 555 – proberen we gedurende enkele weken een paar dui- zend euro voor het getroffen gebied bij elkaar te inzamelen


Nu we in de afgelopen jaren bij elkaar rond de dertig duizend euro uit allerlei buitenlands geld e.a. hebben binnen gekregen, gáán we in 2016 in grote lijnen voor DRIE GOEDE DOELEN:

1. De zestien kinderboerderijen in Amsterdam en omgeving die allemaal twee honderd euro ontvangen , aangevuld met honderd procent van wat zij zélf inzamelen

2. Kinderprojecten in 'verweggistanlanden' De Highschool van de Stichting BoKeMei in Ghana zie www.bokemei.nl, de zorgboerderij Umang voor meervoudig gehandicapte kids in India zie www.balanand.nl alsook een project in een favela in Belo Horizonte (Brasil)voor ondersteuning van oudere kinderen in het voetspoor van mijn oud-kollega René Bucks die in 2016 plotseling is overleden

3. Projecten voor vluchtelingen in en buiten Amsterdam.Enerzijds (vooral kinder) activiteiten gerund door vrijwilligers in Amsterdam ; anderzijds elders op de wereld zoals bijv. Because We Carry ( opLesbos) en Family on an Action ( in 2016 in Calais , Idomeinie,Mosul e.d.

4. Daarnaast tenslotte bepaalde bedragen voor sponsoring van
Z Daklozenkrant , een project als St. Antar in de Makassarstraat ( vreemde valuta bij hun jaarlijkse straatcollectes ) e.d.

    Bij eventuele grote rampen gaat gedurende een bepaalde periode (bijna) de gehele opbrengst ( meestal via Giro 555) naar betreffende calamiteitsgebied. tbv. hongersnood in Zuid-Soedan e.a. 8 x 555,= is 4.440,= in de periode 7 maart-15 april j.l. overgemaakt

    Naast de ongeveer 75 inzamelplekken, bestaat ook de mogelijkheid het geld op te sturen naar Brinkie's Muntenactie, Meerkerkdreef 27 1106 GZ A'dam; 020-6965346 Portokosten retour indien rek.nr. Vermeld. ( Via Post.nl tot aan tien kilo 6,95).


Volg de Muntenactie ook via Facebook:
www.facebook.com/Muntenactie

De Stichting BoKeMei die in Amsterdam gevestigd is, is al meer dan
twaalf jaar actief in een achterbuurt in Accra. Zij heeft daar een
schooltje gesticht , waar zij nu een verdieping op wil zetten,
zodat ook de tieners aldaar een voortgezet onderwijsprogramaa
kunne gaan volgen. Deze verdieping gaat ongeveer 54 duizend
euro kosten. In de komende periode willen we met onze "muntenactie "
hen hierbij ondersteunen.

Hiernaast een foto van de High school in aanbouw zoals die wordt uitgevoerd door de Stichting Bokemei in Accra.
Inmiddels is er vanaf januari j.l. acht duizend voor dit project uit de 'Muntenactie 'over gemaakt.


Vanaf het voorjaar van 2001 zamelt Brinkie allerlei buitenlandse munten en biljetten in. Aanvankelijk gaat de opbrengst naar Brinkie en twee andere kinderboerderijen in A'dam Zuid-Oost: Gliphoeve en Bijlmerweide. Maar na de tsunami eind 2004 wordt besloten dat een deel naar kinderprojecten gaat in Sri Lanka (2005-2007) en Umang in India (2007-heden). In totaal hebben de Brinkiebussen zo'n 170 duizend euro in bijna negen jaar netto opgeleverd. Zorgboerderij Umang wordt begin 2010 -mede dankzij ongeveer dertig duizend euro uit deze muntenactie- geopend voor de eerste twintig kinderen. Later moet dit worden uitgebreid naar zestig plekken. Van de jaarlijkse opbrengt van ongeveer vijftien duizend euro is een/derde bestemd voor 't Brinkie en twee/derde voor Umang

In totaal hebben de Brinkiebussen ongeveer een kwart miljoen euro opgebracht. Vanaf begin 2011 proberen we ook zoveel mogelijk kinderboerderijen in Amsterdam, Amstelveen en Diemen bij deze actie te betrekken.
Alle kilo's munten en alle biljetten die op een kinderboerderij binnen komt die heeft aangegeven actief aan deze inzamelingsactie mee te doen , komen – na vereurotisering – voor honderd procent aan deze betreffende kinderboerderij ten goede.
Daarnaast krijgt zij ook nog één derde van de inhoud van de door haar geadopteerde Brinkiebus(sen) in de buurt. In de afgelopen jaren zien we daar het resultaat al van bij kinderboerderijen de Buiktuin in Noord ( met een adoptiebus bij Albert Heijn op het Buikslotermeerplein) en de Pijp in Zuid( met adoptiebussen bij de supermarkten van Albert Heijn op het Cornelis Troostplein, de Stadhouderskade en de Maasstraat en de Co-operatie in de eerste Jan Steenstraat) . Begin dit jaar is ook kinderboerderij de Werf ( met een adoptiebus bij Albert Heijn in Watergraafsmeer) actief gestart met deze inzameling.
Omdat de leuze is dat de actie voor "kinderboerderijen in Amsterdam e.o. is "- zie foto elders – krijgen álle kinderboerderijen in principe een vastgesteld bedrag per jaar. In 2011 en 2012 was dat twee honderd euro per jaar.
In 2010 en 2011 ging bij grote rampen een tevoren afgesproken termijn (bijvoorbeeld een maand) de opbrengst van álle inzamelbussen – meestal via Giro 555 – volledig naar het betreffende rampgebied
Aanvankelijk in 2001 gestart op kinderboerderij 't Brinkie , is deze inzamelingsactie inmiddels steeds breder geworden. In de periode 2011 tot en met 2004 ging "het volle pond "naar déze kinderboerderij (minus een gedeelte voor de Bijlmerweide en Gliphoeve),
Begin 2011 is de afspraak gemaakt dat er een bedrag van drie duizend euro aan 'Brinkie toe zou vallen bij een opbrengst van 13.500,= Waaraan gekoppeld dat alles wat daarboven zou komen voor één derde ook aan haar zou toevallen.
Inmiddels ligt er een nieuw voorstel waarbij deze drie duizend euro gegarandeerd blijft. Daarboven op komt dan een zelfde basisbedrag wat ook alle andere kiboe's krijgen ( in de afgelopen jaren twee honderd euro) vermeerderd met honderd procent vand at gene wat op 't Brinkie zelf binnen komt (exclusief dat via Post.nl) alsook eén derde van de twee adoptiebussen in Gein (bij C1000) en Reigersbos ( bij bakker Jongejans). Achtergrond hiervan is dat ook steeds meer andere kinderboerderijen in hun eigen buurt actief gaan worden (mede gepusht door de honderd procent van wat zij zél binnenhalen). Alsook doordat het externe netwerk dat vooral het werk bij de "vereurotisering "verzorgt ( Patrick c.s.) dit met name doet voor Umang, de zorgboerderij voor gehandicapte kinderen in India ( "dit circuti is bereid wat extra's te doen voor zo'n project in India ").

Kindertehuis UMANG voor gehandicapten in Mumbai (Bombay) in India is een begeleid wonen project inclusief een zorgboerderij voor oudere meervoudig gehandicapte kinderen uit weeshuis Bal Anand die op hun 18 jarige leeftijd dit weeshuis moeten verlaten en anders in een staatsinstelling of op straat terecht waren gekomen. Via een collectief van ouders in Nederland die kinderen van Bal Anand hebben geadopteerd is de stichting Bal Anand opgericht om ook deze niet-geadopteerde kinderen een menswaardiger bestaan te geven. Via deze zorgboerderij kunnen ook zij gedeeltelijk in hun levensonderhoud voorzien. Meer informatie over Umang vind je op de website van stichting Bal Anand.

www.stichtingbalaland.nl