De Stichting BoKeMei die in Amsterdam gevestigd is, is al meer dan
twaalf jaar actief in een achterbuurt in Accra. Zij heeft daar een
schooltje gesticht , waar zij nu een verdieping op wil zetten,
zodat ook de tieners aldaar een voortgezet onderwijsprogramaa
kunne gaan volgen. Deze verdieping gaat ongeveer 54 duizend
euro kosten. In de komende periode willen we met onze "muntenactie "
hen hierbij ondersteunen.

Hiernaast een foto van de High school in aanbouw zoals die wordt uitgevoerd door de Stichting Bokemei in Accra.
Inmiddels is er vanaf januari j.l. acht duizend voor dit project uit de 'Muntenactie 'over gemaakt.


Vanaf het voorjaar van 2001 zamelt Brinkie allerlei buitenlandse munten en biljetten in. Aanvankelijk gaat de opbrengst naar Brinkie en twee andere kinderboerderijen in A'dam Zuid-Oost: Gliphoeve en Bijlmerweide. Maar na de tsunami eind 2004 wordt besloten dat een deel naar kinderprojecten gaat in Sri Lanka (2005-2007) en Umang in India (2007-heden). In totaal hebben de Brinkiebussen zo'n 170 duizend euro in bijna negen jaar netto opgeleverd. Zorgboerderij Umang wordt begin 2010 -mede dankzij ongeveer dertig duizend euro uit deze muntenactie- geopend voor de eerste twintig kinderen. Later moet dit worden uitgebreid naar zestig plekken. Van de jaarlijkse opbrengt van ongeveer vijftien duizend euro is een/derde bestemd voor 't Brinkie en twee/derde voor Umang

In totaal hebben de Brinkiebussen ongeveer een kwart miljoen euro opgebracht. Vanaf begin 2011 proberen we ook zoveel mogelijk kinderboerderijen in Amsterdam, Amstelveen en Diemen bij deze actie te betrekken.
Alle kilo's munten en alle biljetten die op een kinderboerderij binnen komt die heeft aangegeven actief aan deze inzamelingsactie mee te doen , komen – na vereurotisering – voor honderd procent aan deze betreffende kinderboerderij ten goede.
Daarnaast krijgt zij ook nog één derde van de inhoud van de door haar geadopteerde Brinkiebus(sen) in de buurt. In de afgelopen jaren zien we daar het resultaat al van bij kinderboerderijen de Buiktuin in Noord ( met een adoptiebus bij Albert Heijn op het Buikslotermeerplein) en de Pijp in Zuid( met adoptiebussen bij de supermarkten van Albert Heijn op het Cornelis Troostplein, de Stadhouderskade en de Maasstraat en de Co-operatie in de eerste Jan Steenstraat) . Begin dit jaar is ook kinderboerderij de Werf ( met een adoptiebus bij Albert Heijn in Watergraafsmeer) actief gestart met deze inzameling.
Omdat de leuze is dat de actie voor "kinderboerderijen in Amsterdam e.o. is "- zie foto elders – krijgen álle kinderboerderijen in principe een vastgesteld bedrag per jaar. In 2011 en 2012 was dat twee honderd euro per jaar.
In 2010 en 2011 ging bij grote rampen een tevoren afgesproken termijn (bijvoorbeeld een maand) de opbrengst van álle inzamelbussen – meestal via Giro 555 – volledig naar het betreffende rampgebied
Aanvankelijk in 2001 gestart op kinderboerderij 't Brinkie , is deze inzamelingsactie inmiddels steeds breder geworden. In de periode 2011 tot en met 2004 ging "het volle pond "naar déze kinderboerderij (minus een gedeelte voor de Bijlmerweide en Gliphoeve),
Begin 2011 is de afspraak gemaakt dat er een bedrag van drie duizend euro aan 'Brinkie toe zou vallen bij een opbrengst van 13.500,= Waaraan gekoppeld dat alles wat daarboven zou komen voor één derde ook aan haar zou toevallen.
Inmiddels ligt er een nieuw voorstel waarbij deze drie duizend euro gegarandeerd blijft. Daarboven op komt dan een zelfde basisbedrag wat ook alle andere kiboe's krijgen ( in de afgelopen jaren twee honderd euro) vermeerderd met honderd procent vand at gene wat op 't Brinkie zelf binnen komt (exclusief dat via Post.nl) alsook eén derde van de twee adoptiebussen in Gein (bij C1000) en Reigersbos ( bij bakker Jongejans). Achtergrond hiervan is dat ook steeds meer andere kinderboerderijen in hun eigen buurt actief gaan worden (mede gepusht door de honderd procent van wat zij zél binnenhalen). Alsook doordat het externe netwerk dat vooral het werk bij de "vereurotisering "verzorgt ( Patrick c.s.) dit met name doet voor Umang, de zorgboerderij voor gehandicapte kinderen in India ( "dit circuti is bereid wat extra's te doen voor zo'n project in India ").

Kindertehuis UMANG voor gehandicapten in Mumbai (Bombay) in India is een begeleid wonen project inclusief een zorgboerderij voor oudere meervoudig gehandicapte kinderen uit weeshuis Bal Anand die op hun 18 jarige leeftijd dit weeshuis moeten verlaten en anders in een staatsinstelling of op straat terecht waren gekomen. Via een collectief van ouders in Nederland die kinderen van Bal Anand hebben geadopteerd is de stichting Bal Anand opgericht om ook deze niet-geadopteerde kinderen een menswaardiger bestaan te geven. Via deze zorgboerderij kunnen ook zij gedeeltelijk in hun levensonderhoud voorzien. Meer informatie over Umang vind je op de website van stichting Bal Anand.

www.stichtingbalaland.nl